Велика Березовиця

Селищна рада

Оголошення про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду директора Комунального підприємства «Аква-Сервіс» Великоберезовицької селищної ради

ОГОЛОШЕННЯ
про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур
на посаду директора
Комунального підприємства «Аква-Сервіс»
Великоберезовицької селищної ради

Повне найменування юридичної особи та скорочене:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АКВА-СЕРВІС” ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (КП “АКВА-СЕРВІС”)

Місцезнаходження юридичної особи:
47724, Тернопільська обл., Тернопільський район, селище міського типу Велика Березовиця, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1

Види діяльності:
Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів;
Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів;
Код КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання;
Код КВЕД 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг;
Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний);
Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі

Строк і місце приймання документів:
Документи приймаються до 17 години 15 хвилин 26 червня 2017 року у Великоберезовицькій селищній раді за адресою: смт.Велика Березовиця, вул.Микулинецька, 42
Номери телефону для довідок: (352) 274231, 274142, 291084

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі
Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі – кандидат), подає
особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
2) ксерокопії першої та другої (у разі заповнення – 3 – 6) сторінок паспорта
громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце
реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у
зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого
документа, що посвідчує особу);
3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище
(усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі
зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження,
громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи
(заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у
політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-
яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що
передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце
реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу
електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
4) чотири фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових
носіях та в електронному вигляді;
5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
6) копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);
7) копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого
допуску);
9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою
Національним агентством з питань запобігання корупції (електронна форма).
Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.
Особа пред’являє оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких
подаються ним до конкурсної комісії.

Перелік вимог до кандидатів на посаду керівника підприємства
Кандидатом на посаду директора підприємства може бути особа, яка:
1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;
2) вільно володіє державною мовою;
3) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські
здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і
професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
4) відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта
господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

Посадові обов’язки директора підприємства
Директор здійснює поточне керівництво Підприємством, забезпечує
працюючих роботою, організує виробничо-господарську, соціально-побутову
та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства
передбачених чинним законодавством, статутом Підприємства та
Контрактом.
Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які передбачені
статутом Підприємства, Контрактом та законодавчими і іншими нормативно
– правовими актами.
Інформація про строковість призначення на посаду
Призначення здійснюється строково,на контрактній основі